Matyó áldás - Kisné Dudás Mária

MATYÓ ÁLDÁS

(Szeretettel ajánlom Dr. Medvegy János plébános atyának és Bakos Tamás káplán atyának)

 

Drága Szűzanyám!

Te vagy az összes kegyelem közvetítője,

Te adtad nekünk Jézust és Vele a Kegyelem Forrását.

Te vagy a legrövidebb út, hogy Hozzá jussunk, ezért

közbenjárásoddal kérem Lelkipásztoraink számára,

hogy Urunk Jézus Krisztus megváltó munkájának

legyenek mindig méltó folytatói akkor is, ha a

pokol kapui megnyílni látszanak, s leginkább akkor!

Ehhez kérek számukra:

rendületlen bátorságot, vértanúi erős hitet,

buzgó hívő közösséget.

Mindig legyen mellettük egy igaz barát,

aki reményt és segítséget ad viharok idején.

A Jóisten adjon számukra türelmet és alázatot,

hogy el tudják fogadni azt, amin nem lehet változtatni.

Adjon nekik Isten erőt és bátorságot,

hogy meg tudják változtatni azt,

amit meg kell változtatni, és kapjanak ahhoz kellő bölcsességet,

hogy a „lehet” és a „kell” között mindig különbséget tudjanak tenni.

Kívánok számukra mindig olyan hívő közösséget,

amely buzgón imádkozik a Szentségi Jézus előtt

papi és szerzetesi hivatásokért –

bárhová is szólítja el őket a szolgáló szeretet.

Kívánom, hogy mindig adassék meg számukra

hivatásukhoz méltó életet élni.

Legyen köztük szeretet, összetartás és szent egység.

Azt kívánom számukra, hogy a Jóisten áldást,

kegyelmet árasszon munkás életükre.

Minden tervük váljon valóra,

s találják meg benne boldogságukat.

Áldja meg, áldja meg, áldja meg őket az Úr!

Amen