2018. május 20.

1/ Ma Pünkösdvasárnap van. Az Egyház teljes búcsút engedélyez azoknak, akik templomban v. kápolnában áhítattal elimádkozzák v. eléneklik a „Veni Creator” himnuszt.

 

2/ A szentsír elbontásra került. Köszönöm a képviselőtestület tagjainak munkáját. A szentsír 40 napon át figyelmeztetett az örömhírre, miszerint a mi Urunk nem maradt a halál hatalmában, a megváltás megtörtént, az álnok Sátán döntő vereséget szenvedett.

 

3/ A húsvéti gyertyát eloltjuk és a keresztelő kút mellett helyezzük el, ahol a keresztelések során, erről a gyertyáról gyújtjuk meg a megkereszteltek gyertyáját.

 

4/ A héten, hétfőn, hétköznapi miserendet tartunk. Azaz reggel fél 7, és 7 órakor lesznek szentmisék. Ezen a napon ünnepeljük a Boldogságos Szüzet, mint az Egyház Anyját.

 

5/ A szép májusi litániákra várjuk a kedves híveket a héten minden nap. Szép számmal voltunk a szomolyai Mária imahelynél. Köszönetemet fejezem ki Gáspár József képviselőtestületi tagunknak, a megszervezésért. A májusi litániák kezdete, este 7 óra, esti szentmise esetén ¾ 7.

 

6/ A következő vasárnap, Szentháromság vasárnapja. Utána pedig, június 3-án, Úrnapja következik. A temetőben az ünnepi szentmise de. 11 órakor kezdődik. Várjuk az elsőáldozókat a virágsziromok szórására.