HIRDETÉS 2020. 07. 05.

HIRDETÉS 2020. 07. 05.  1. A héten, kedden, du. ½ 7 órakor, a Szent Anna Kilenced folytatódik. Jöjjünk minél többen együtt imádkozni családjainkért!
  1. A héten, pénteken, az esti szentmise után csendes, elmélkedő szentségimádást tartunk.
  1. A következő vasárnap, a de. 11 órai szentmisén, bérmálás történik. 17 fiatal részesül a megerősítés szentségében.
  1. Karitászcsoportunknak szeretném megköszönni, a búcsú előtti szombaton történt egész napos szolgálatát.
  1. Nagyon köszönöm Gánóczy Zoltánné szerkesztői munkáját, melynek eredményeként megjelent a Sziklaforrás ünnepi, sokoldalas száma. Mindenki vihet belőle! Aki megteheti, dobjon érte valamelyik perselybe 300 Ft-ot.
  1. Tisztelettel köszönöm kedves híveink sok sütemény felajánlását.
  1. Ugyancsak köszönettel tartozom a búcsúra szánt virágok behordásáért és a koszorúk megfonásáért.
  1. Összefoglalóan nagyon köszönöm az egész egyházközség helyállását. Külön köszönöm az értem végzett imákat!
  1. A szentmiséken továbbra is folytatjuk az új liturgikus tárgyakra a gyűjtést. A templom közepén álló fémpersely, egyéni adományok fogadására szolgál. Eddig az egyházközség által vállalt 7 millió forintból, 2.500.000.- forint gyűlt össze. A kedves hívek minden nagylelkűségét ezen a téren nagyon köszönöm.