HIRDETÉS 2019.10.20.

HIRDETÉS 2019.10.20.

 

 

1. Október hónapban, minden nap, du. 5 órától, közösen imádkozzuk a rózsafüzért. (Hétfőn: Képviselőtestület, Kedden: Karitász, Szerdán: Bibliakör, Csütörtökön: Effata Imacsoport/hittanosok, Pénteken: Szerviták, Szombaton: a Szent Anna Imaközösség tagjai, Vasárnap: a hívek egy tetszőleges csoportja) Esti mise esetén, a szentmise kezdete előtt, tehát fél 5-től, a karnagy úr vezetésével kezdjük az imát.

 

2. A héten, szerdán, nemzeti ünnepünkön, du. 5 órakor, a rózsafüzér imát, az elhunyt hősökért ajánljuk fel, majd du. 6 órakor folytatjuk a bibliaórák sorozatát.

 

3. A héten, pénteken, a szentmise után, csendes, elmélkedő szentségimádást tartunk. Ez a mi készületünk az Eucharisztikus Kongresszusra.

 

3. A héten, szombaton, du. 5 órakor Dr. Csizmadia István főesperes mutat be ünnepei szentmisét templomunkban. Ez a szentmise lesz templomunk 250 évére tervezetett ünnepségsorozatának nyitánya. Kérem, hogy kedves hívek nagy számban vegyenek részt ezen a szentmisén. A hívek könyörgésére a plébánián működő csoportok egy-egy tagját kérem fel. A felolvasandó könyörgések a sekrestyében átvehetők. A szentmise végeztével ünnepi egyházközségi képviselőtestületi gyűlést tartunk, a főesperes úr részvételével, a hittanteremben.

 

4. Mégegyszer biztatom a kedves híveket, hogy – a csekély érdeklődés miatt! -, egy-egy papi, szerzetesi sírt és egy-egy keresztúti stációt fogadjanak gondoskodó szeretetükbe. Annál is inkább mert közeledik Mindenszentek ünnepe. Kérem, hogy erre, a jubileumi évhez kapcsolódó feladatra tessenek jelentkezni, a plébánián.

 

5. Örömmel hozom a kedves hívek tudomására, hogy a hősök sírjához vezető temetői út elkészült, egyéb útjavítások mellett. Mindenszentek napján, du. 3 órakor végezzük a temetőben az imát. Ezen a napon a temető felújítására szánt adományok gyűjtésére helyezünk ki perselyt a kápolna elé. Kérem a kedves temetőlátogatókat, hogy sírjaik (esetleg a szomszédos elhanyagolt sírok körül is!) tegyenek rendet.

 

6. A kedves hívek nagylelkű adományait, egyházi hozzájárulásait, egyéb cégek által nyújtott adományokat, az egyházközség nevében nagyon köszönöm. Ezeken az adományokon alapszik a plébánia működése.