HIRDETÉS 2021.02.28

HIRDETÉS 2021.02.28

 

  1. A héten, csütörtökön, du. 4 órától szentségimádási órát tartunk papi és szerzetesi hívatásokért.
  1. A héten, pénteken, elsőpéntek. Szentmisék ideje alatt szentgyónási alkalmat biztosítunk. Házhoz kötött testvéreinket felkeressük. Pénteken, du. 4 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk. A Szent László Kórus tagjait kérem az elmélkedések megtartására. Kérem a kedves híveket, hogy minél nagyobb számban jöjjenek erre az évszázadok gyakorlata által megszentelt ájtatosságra. A járványhelyzet miatt ezeket az alkalmakat szánjuk arra, hogy lelkileg előkészüljünk a szent három nap ünneplésére. A keresztút ideje alatt szentgyónási alkalmat biztosítunk. Ezen a napon, az esti szentmise után a Jézus Szíve litániát imádkozzuk. Itt hívom fel a kedves hívek figyelmét, hogy egyházunk szeretettel kéri a hústól való tartózkodást a nagyböjti péntekeken!
  1. A héten, szombaton de. 10 órától a jegyesoktatás folytatódik a plébánia hittantermében.
  1. Tisztelettel kérem az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülő gyermekek szüleit, hogy minden vasárnap hozzák el gyermekeiket a szentmisére. A szentmisén való részvétel feltétele az elsőáldozásnak és a bérmálkozásnak. Az elsőáldozás tervezett időpontja: május 16., de. 9 óra! A bérmálkozás tervezett időpontja: május 23., de. 11 óra!
  1. A toronyóra ismét pontos időt mutat, a harangok karbantartása is megtörtént. 
  1. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, akik szeretnének a püspöki kar által meghirdetett akcióhoz csatlakozni, azokat kérem, hogy a templom középén lévő fémperselybe dobják be a tartós élelmiszervásárlásra szánt adományaikat.