2018. november 18.

 b_150_100_16777215_00_images_CD2018-poster.png

 

 

1. A héten, hétfőn, du. ½ 6 órakor, egyházközségi képviselőtestületi gyűlést tartunk a hittanteremben.

 

 

 

2. A héten, szerdán, du. 5 órakor, bibliaóra a hittanteremben. A káplán atya várja az érdeklődőket.

 

 

 

3. A héten, csütörtökön, de. 9 órakor, templomunkban, a Mezőkövesdi Esperesi Kerület papsága mutat be szentmisét. Főcelebráns: Dr. Csizmadia István főesperes. Kérem a kedves híveket, hogy aki csak tud, jöjjön el erre a szentmisére.

 

 

 

4. A héten, pénteken, az esti szentmise után, csendes elmélkedő szentségimádást tartunk. Várjuk a kedves híveket!

 

 

 

5. A héten, szombaton, az esti szentmise után, du. 6 órai kezdettel, az Eucharisztikus Világkongresszusra való előkészület jegyében, a káplán atya vezetésével, a Szent László Énekkar, a Szent Család Énekkar, az Effata Karizmatikus Csoport tagjaival szentségimádást tart. Várjuk az érdeklődő kedves híveket.

 

 

 

6. A következő vasárnap, Krisztus Király vasárnapja. Az egyházi év lezárul.

 

Lélekben már készülünk az adventi, hajnali szentmisékre, a Szent Család imakilenced elvégzésére, a lelkigyakorlatra, a pásztorjátékra, az elsőáldozásra készülő gyermekek bemutatására, a Megtestesülés nagy ünnepére.

 

 

 

7. Köszönetemet szeretném kifejezni, Gánóczy Zoltánné testületi tagunknak, a városi iskolák bevonásával megtartott népdalest megszervezéséért. Ugyancsak köszönetemet fejezem ki, a fellépőknek, felkészítőiknek. Az értékelés és jutalmazás, december 2-án, a de. 9 órakor kezdődő szentmén történik.