Nagypéntek a filiákban 2017

Bővebben...Nagypéntek – Jézus halálának az emlékünnepe. Ezen a napon mintha újra átélnénk Jézus szenvedését, keresztre feszítését és halálát. Jézust nem véletlenül feszitették keresztre, mint ahogy ezt némelyek állítják, nem baleset volt, hanem az Ő határozott akarata. A végsőkig elment azért, hogy Isten irgalmát és szeretetét megmutassa, nekünk embereknek. Ezen a napon nem szólnak a harangok („Rómába mennek), nincsen szentmise, a liturgikus színek pirosra váltanak, ami a vértanúságnak a jelképe, templomaink pedig gyászba öltöznek. Nagypénteken csak a délutáni szertartáson van lehetőség szentáldozáshoz járulni (innen jön a „csonka mise” elnevezés). Maga a szertartás pedig három részből áll: Az első az igeliturgia, aminek kiemelkedő része a passió.

Bővebben...

Szentsírok plébániánkhoz tartozó egyházközségekben

Bővebben...Sajátos közép-európai liturgikus fejlemény a katolikus templomokban a Szentsír és az Úr koporsója állítása.(Tátrai Zs. – Karácsony Molnár E., 1997:94.) A Szentsír első magyarországi nyomai Hartwik győri püspök Agendájában bukkantak fel. Ez eredetileg csak keresztből állott, ezt födték be a gyászénekek keretében gyolccsal. A Szentsír, illetve az Úr koporsójának legszebb emléke a garamszentbenedeki bencés apátságé, amelyet ma az esztergomi Keresztény Múzeumban őriznek.

Bővebben...

Nagycsütörtök Mezőszemerén

Bővebben...Elkezdődött a Húsvéti Szentháromnap Mezőszemerén. Sajnálatos módón nem sokan voltunk, de akik ott voltak azoknak szükségük van arra hogy átéljék az Ur Jézussal való találkozást. Nem csak vasárnap fontos ez, hanem főleg ilyenkor amikor a szenvedésre a kereszthalálra és dicsőséges feltámadásra emlékezünk.

Nagycsütörtök – az utolsó vacsora emlékezetének, az Eucharisztia (Oltáriszentség) és az Egyházi rend szentségének a megalapításának ünnepe. Ilyenkor a nagyböjti időszakban megszokott lila színből fehérbe öltözik az oltár és a pap.

Bővebben...

Új beruházás Szihalmon

Bővebben...A mai napon normál üzemmódba helyeztük a szihalmi templomban a vetítő rendszert. 2016 őszén felmerült az igény egy korszerű vetítési rendszerre, annak érdekében hogy ne a régi alig látható írásvetítőt nézzék a kedves hívek hanem jól látható szöveget. Ennek érdekében gyűjtést rendeztünk. Nemcsak igény volt rá hanem adakozók is voltak, akik segítettek. Az adományok összegyűjtésében Szécsi Katalin nyújtott hatalmas segítséget. Aki nem kimélve az idejét és fáradságát járta a falut és gyűjtötte az adományokat. Ezt a munkáját ezúton is köszönjük neki az egyházközség nevében.

Bővebben...