Pilátus házától a Golgotáig – élő képekben

Bővebben...Mezőkövesd két római katolikus plébániája első alkalommal a Hit Évében, 2013-ban szervezte meg a városi keresztúti ájtatosságot. Az idén, április 8-án immáron ötödik alkalommal vettünk részt a két templom közötti útvonalon a keresztútjáráson, ahol élő képekben mutattuk be a 14 stációt, azaz Jézus kínszenvedésének a Bibliából és az egyházi hagyományból megismert eseményeit, állomásait.

Bővebben...

Nagyhét kezdete

Bővebben...Virágvasárnap kezdetét vette a nagyhét Matyóföld főplébánia hívei számára is. A 9 valamint a 11 órai szentmiséket barkaszentelésel kezdük. Majd ünnepélyesen, barka ágakkal a kezünkben vonultunk be a templomba, emlékezve Jézus Jeruzsálemi bevonulására. A 11 órai szentmisén plébániánk kórusa -- a Szent Lászlo Fesztiválkórus enékelte Urunk szenvedésének történetét -- a Passiót, amit ezuton is hálásan köszönjük nekik. 

Bővebben...

Jézus utolsó útján

Bővebben...Nagyböjt minden egyes pénteki napján keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban. Március utolsó péntekén a temetőben kísértük el lélekben a szenvedő Jézust utolsó útjára. Ez rendhagyó az előző évekhez képest, ugyanis korábban a temetői keresztútjárást Nagypénteken délután végeztük. Ennek gyakorlata azért változott meg, mert ettől az évtől kezdve Nagypéntek már a polgári naptár szerint is pirosbetűs ünnep, azaz munkaszüneti nap, így a hívek most már el tudnak menni Nagypénteken a templomi ájtatosságra és az utána következő szertartásra, passióra, és elidőzhetnek a szentsírnál, hogy végigelmélkedjék Jézus szenvedésének titkát.

Bővebben...

Véget ért a bibliaórák 2016-2017 évi sorozata

Bővebben...Nagyhét előtt tartottuk meg az utolsó biblia órát a Szent László plébánián. Az év során (2016 szeptemberétől) 24 előadást hallhatták a kedves jelenlévők. A sorozatot Dr. Medvegy János plébános és Versler Sándor káplan heti váltásban tartották meg a jelenlevők számára. Plébános atya bibliaismereti témakörben tartotta előadásait, káplán atya pedig erkölcsteológiai témákról valamint világvallásokról beszélt.

Bővebben...