Lelki felkészülésünk Húsvétra

A már hagyományosan szentmisével egybekötött lelkigyakorlatunkat március 23-25 között tartottuk templomunkban, melyet Dr. Dolhai Lajos atya vezetett. Róla azt kell tudni, hogy az Egri Hittudományi Főiskola rektora, a Szent István Akadémia, és a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, egyetemi tanár, számos nagyformátumú könyv, sok száz cikk szerzője, (és az én egykori kedves dogmatika professzorom is).

Bővebben...

Főpásztorunk Matyóföldön járt

Egy rendkívüli és igen örömteli esemény kapcsán jött el Mezőkövesdre Dr. Ternyák Csaba érsek atya, január 7-én. Templomunkban szentelte pappá Liga Konrád diakónust, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén. A szertartás után lehetőségünk volt Főpásztorunkkal beszélgetni.

Bővebben...

Negyven éves templomunk lourdesi barlangja

December 8-án, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepnapján, a roráté után meghitt kis ünnepség keretében emlékeztünk meg arról, hogy templomunk lourdesi barlangja pontosan negyven évvel ezelőtt lett felszentelve.

Bővebben...

Messiásvárók

Bővebben...Héberül Massiach, görögül Christos, latinul Christus – azt jelenti: Felkent.

            Az Ószövetségben a királyokat, papokat és a prófétákat kenték fel a küldetésre. Ezáltal lesz a király, a próféta és a pap arra a szerepre felszentelve, amelynek erejében Jahve helyettese lesz Izraelben.           

Bővebben...