Zarándoklat Mezőkövesd városáért és lakóiért

"Elindulunk égő szívvel és minden léptünk imádság lesz" mottóval szervezett zarándoklatot a Szent László Plébánia Effata Karizmatikus Közössége Mezőkövesd városért és lakóiért.

Bővebben...

A Szent László Király Plébánia hirdetései 2019. 03.24.

Vasárnap (03.24) délután 4 órakor, Szent József ünnepéhez kapcsolódva, zenés-irodalmi áhítattal az édesapák napját tartjuk templomunkban. Várjuk a családokat, de elsősorban az édesapákat, hogy az Istentől kapott hívatásukban meg tudjuk őket erősíteni.

Az ünneplésen résztvevőket, az áhítat végén, várjuk a hittanterembe egy baráti szóra és egy koccintásra.

 

A héten, szerdán, du. 5 órakor bibliaóra. Tartja: Bakos Tamás káplán atya. Jöjjünk minél többen!

 

Pénteken, du. 4 órakor, keresztúti ájtatosságot tartunk. Az előimádkozásra a hittanosok egy csoportja vállalkozott.

Ezen a napon, az esti szentmise után csendes, elmélkedő szentségimádást tartunk.

Nagyböjti péntekeken egyházunk kéri híveitől, a húsételtől való tartózkodást.

 

Szombaton, de. 11 órakor, folytatódik a jegyesoktatás.

 

A nagyböjt során, a püspöki kar kérése vonatkozzon mindnyájunkra, hogy legalább egy kilogrammnyi tartós élelmiszer árát, alamizsnaként tegyük a megjelölt perselybe. Az adományokból karitászcsoportunk egységcsomagokat készít, amit a rászorulók, húsvét táján megkapnak.

 

A városi keresztúttal kapcsolatban hirdetem, hogy egészségügyi okokból, a plébános nem tud azon részt venni. Mindenki más szabadon csatlakozhat a kezdeményezéshez.

 

Előre hirdetem, hogy a mi nagyböjti lelkigyakorlatunkra, április 4, 5, 6-án (csütörtök, péntek, szombati napokon) kerül sor. A Jézus Szíve templomban, ezen a héten, (csütörtök, péntek, szombat), du. 6 órától tartanak lelkigyakorlatot.

 

Örvendetes tény, hogy nagypéntek, munkaszüneti nap. Ezért már most kérem híveinket, hogy a szent három nap szertartásain, teljes létszámmal vegyünk részt. Nagycsütörtök este 6 órakor, az utolsó vacsora emlékére végzett szentmisén. Nagypénteken de. 11 órakor a temetőben végzett keresztúton, és du. 3 órakor Urunk szenvedésének ünneplésén. Nagyszombaton este, a fél 8 kor kezdődő, húsvéti vigília szertartásán.

 

A Szent László Király Plébánia hirdetései, 2019.02.24.

Szerdán, du. 5 órakor, bibliaóra. Tartja: Resch András diakónus. Jöjjünk minél többen! Téma: Márk evangéliumának folytatólagos olvasása.
A héten, pénteken, elsőpéntek következik. Szentmisék ideje alatt szentgyónási alkalom. Házhoz kötött testvéreinket felkeressük. Az esti szentmise után a Jézus Szíve litániáját imádkozzuk.
Szombaton, de. 10 órától az elsőáldozásra készülő gyermekeknek külön foglalkozást tartunk, a plébánia hittantermében.
A következő vasárnap farsangi szentségimádás kezdődik a Jézus Szíve templomban.
Előre hirdetjük!
Március 4-én, hétfőn a mi templomunkban folytatódik a farsangi szentségimádás. Reggel 9 órakor a képviselőtestület imaórájával kezdünk. A többi órákra az imacsoportok megjelenését várom. A háromnapos szentségimádás kedden, a Jézus Szíve templomban fejeződik be.
Március 6-án, szerdán, hamvazószerda. Az ünnepi szentmise du. 5 órakor kezdődik.
Március 8-án, pénteken, és általában a nagyböjti péntekeken, du. 4 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.
Március 9-én, szombaton, de. 11 órakor várjuk az idén házasságot kötni szándékozókat, jegyesoktatásra a hittanterembe.
Tisztelettel emlékeztetem a kedves híveket – még egyszer - az egyházközségi hozzájárulási kötelezettségükre. Ez keresőnként, nyugdíjasként egyaránt: évi 4.000.-Ft, (negyedévente: 1.000.-Ft.) Továbbá, aki valamely egyházi szolgáltatást kér, és mulasztás terheli, a többiekre nézve, akik rendszeres fizetők, az igazságosság alapján, 5 évre visszamenő egyházi hozzájárulást kérünk.

A Szent László Plébánia hirdetései 2019.01.20.

A héten, a keresztények egységéért imádkozunk. Az imákat, a hívek könyörgését az indonéz katolikus közösség állította össze. A 265 milliós lakosság 10% keresztény. Indonézia lakosság igen megosztott mind vallásilag, mind népességileg. Elég csak arra utalnunk, hogy a lakosok 17.000 szigeten élnek, igen eltérő nyelvi, vallási, életviteli körülmények között.

 

Kedden, Szent Vince napján, du. 5 órakor borszenteléssel egybekötött szentmisét tartunk. Ekkor áldjuk meg a Bükkalja Hegyközség új borait, majd utána a hittanteremben borkóstolás történik. A kedves hívek is csatlakozhatnak, saját termelésű boraikkal ehhez a kezdeményezéshez.

 

Akik az idén szeretnének egyházi házasságot kötni, minél előbb jelentkezzenek a plébánia irodájában. Az öt alkalomból álló közös jegyesoktatás, március 9-én, szombaton, de. 11 órakor kezdődik a hittanteremben.

 

A templom karácsonyi díszítésének bontása február 2-án, szombaton, reggel 8 órától történik. Kérem a képviselőtestület segítségét.