A plébános heti üzenete!

HIT ÉVE – 2013

„Porta fidei” (A hit kapuja) kezdetű apostoli levelében hirdette meg még Benedek pápa (időközben lemondott) a hit évét. Célkitűzése: kiutat mutasson az általános gazdasági, erkölcsi válságba sodródott Európának. A kiút pedig nem más, mint a hit újrafelfedezése, és megélése az emberi közösségekben.

A hit, gazdag fogalom. Szent Ágoston írja az időről: Ha nem kérdezed, akkor tudom, ha tartalmát kell magyaráznom, akkor nem. Mint az idő, úgy a hit is folytonos tapasztalatunk, de ha meg kell ragadnunk, meghatároznunk, bajban vagyunk.

  1. Egy kísérlet a hit fogalmának megragadására

Negatív hit: a tudomány minden egyes tétele, valamiféle hitet tételez fel. Hisz nem tudok mindennek utánajárni, nem tudom leellenőrizni, hanem elfogadom. Ebbe a fogalomkörbe tartoznak egyéni hiedelmeink (mítoszaink): legyen az a táplálkozás, betegség, szépség, stb. Babonaságok: fekete macska, 13-as szám, stb. Ebbe a fogalomkörbe tartoznak mindenféle jósok, gyógyítok, sámánok működése stb. 

Passziv hit: Ebbe a fogalomkörbe tartozik a nagy keleti vallások (hinduizmus, buddhizmus, sintoizmus, taoizmusmindegyike. Ide tartozik az iszlám is. Ezeknek jellemzői a sorsszerűség, a fátum gondolata, az istenség jelenléte mindenben, a ciklikus történelemszemlélet, stb.

Pozitív hit: Ebbe a fogalomkörbe tartozik a keresztény hit. Amely kinyilatkoztatott hit, amely konkrét cselekvést vár el Isten, de ugyanúgy az embertárs irányában. Az Isten imádása: lélekben és igazságban történik. A felebarát szeretete pedig: aki csak egy pohár vizet ad a legkisebbeknek, olyan mintha nekem tenné – mondja Krisztus. Az örök élet nem automatikusan bekövetkező valóság. A bűn által sújtott világból küzdelmek, törekvések által jutunk az Isten közvetlen közelébe. Ebben a harcban örök példaként áll előttünk a megfeszített és dicsőségesen feltámadt Úr.

Amint említettem, a fenti eszmefuttatás, csak egy kísérlet, - egy az általam felállított kritériumok szerint - hogy a hit gazdag fogalomkörét megragadjuk.

 

  1. De ajánlok egy másik utat is.

Szicília, Tindari városában, van egy újkori templom. Amikor belépünk oda, tágas előcsarnok fogad. Négy nagy színes üvegablakon, a négy erényt látunk ábrázolva, melyekről már a görög filozófusok (pl. Arisztotelész) említést tesznek, de a Bölcsesség könyve is felsorolja azokat. (8,7).

Ezek a természetes erények:

 Okosság: Az igazság megtalálásának képessége. Ellentéte: a balgaság. Jelképe: a három arc, mely az emlékezettel, értelemmel, és előrelátással uralja az időt.

Igazságosság: Mindenkinek és mindennek megadni azt, ami megilleti. Ellentéte: igazságtalanság. Jelképe: egyensúlyban lévő mérleget kezében tartó nőalak, akinek a szeme be van kötve.

Lelki erősség (Bátorság): Erő, hogy a kitartsunk az igazságosság felé vezető úton. Ellentéte: a gyávaság. Jelképe: az oszlop.

 

Mértékletesség: A helyes cselekedetet jellemzi. Ellentéte: a mértéktelenség. Jelképe: a korsó, melyet egy női alak tart.

 

Mielőtt belépnénk a templomba, az ajtó mellett álló hatalmas angyalszobor egy feliratot tart, melyen ez áll: Vándor, ki itt belépsz, emeld fel lelkedet, tárd ki szívedet, engedd, hogy megszólítson az Isten! A templomban az isteni erények ábrázolása fogad. Ezen erények az Istennel való kapcsolatot segítik elő. Isten adományai, melyek a mi együttműködésünkkel bontakoznak ki.

Természetfölötti erények

A hit: a legfőbb Igazság szavának, igéjének feltétlen elfogadása annak alapján, hogy Isten nem téved, és nem téveszt meg. Jelképe: kard

A remény: bizalomteljes ráhagyatkozás a legfőbb Jóra, aki minket üdvözíteni tud és akar; vakmerőség nélkül, de Isten irgalmában bízva, életünknek az öröklét felé irányítottsága. Jelképe: horgony

A szeretet: akaratunk minél teljesebb egyesülése Istennel, aki maga a Szeretet. A főparancs szerint az Isten és emberszeretet el nem választhatók. A szeretet gyümölcsei sok más mellett: a béke, az öröm, a megbocsátó és adakozó jóindulat. Jelképe: szív

 

  1. Itt van egy harmadik út is. Szubjektív megfontolások.

Kötéltáncos produkciója: két oszlop között kifeszített drótkötélen áttol, egyensúlyozva áttol egy kerekes kocsit. Ováció. Beleülteti segítőjét. Áttolja. Még nagyobb ováció. Majd a közönséghez fordul. Látják, sikerült. Most kérek egy önként jelentkezőt, hogy megismételjem a produkciót. Jelentkező nem akadt. (A hit bátor döntést igényel!)

Repülőút: a pilóta váratlanul közli. Légörvénybe kerültünk. Kapcsolják be a biztonsági övet. Éppen ott voltam. Lopva körbenéztem. Mintha mindenki imádkozott volna. (Bajban önkéntelenül a hit reflexe lép életbe!)

Gyermek és apja: a gyermek kissé ügyetlen a fociedzéseken. De ott van. A szünetekben mindig ott van egy kísérője, akihez odaszalad és vele sétálgat. Történt, hogy meghalt a kísérő. A gyermek nagyon kérte az edzőt, hogy játszhasson a következő meccsen. Nagy nehezen megengedte neki. A gyermek önfeledten, nagyot játszott. A végén az edző meg is kérdezte, miért e nagy változás. A gyermek válasza: tudja, az édesapám, itt volt mindig velem, tudja ő, vak volt. Eddig nem látott, hogyan játszom. Most, hogy meghalt, először láthatta hogyan játszom, nem akartam csalódást okozni neki. (A hit szeme túllát az evilági dimenziókon!)

Mezőkövesdi keresztút: Hatalmas tömeg. Mindig más közösség viszi a keresztet az egyik állomástól, a másikig a főutcán. Egyszer csak látom, hogy egy kisgyermek is ott van a felnőttek között, s kezét fölemelve, bár el nem érve a keresztet, ő is segített a keresztet hordozni. (A sokaság hite másokat is felemel!)

Elsőpéntekes, idős asszony: Belépek hozzá, soha nem engem köszönt. Hanem az Úrnak hálálkodik. Itt vagy jó Uram. Megérhettem, hogy megint eljöttél hozzám. Amikor megáldozott, mindig csendben távozom, hogy az áhítatot, a találkozást meg ne zavarjam. (Van végső megoldása az életnek!)

Zelk Zoltán költő: „Szélfútta levél a világ, de hol az ág, Ki az ág?”(Felelj, ha vagy)

Péter apostol: Egész éjszakai eredménytelen halászat után mondja: A te szavadra Uram, kivetem a hálót. (Az Úr kifejezés itt, Jézus, Isten voltára utal!)Kedves Olvasó! 

A halál kultúráját építette Európa hosszú évszázadokon át. Ennek lényege, hogy elhagyta Istenét. Ennek következménye a válság, melynek valójában nem anyagi, hanem belső, lelki oka van. Az erőlködés anyagi szempontból hiábavaló is. Olyan ez mintha egy lelki beteget, fejfájásra kezelnének. Az ok mélyebb, lelki, ezen pedig csak a hit feltámasztása, örömteli megélése segít. Ennek felfedezése a hit évének célja, és nem más.

Dr. Medvegy János

plébános