A plébános heti üzenete

Szent László Király ünnepe – 2022

 

Kedves Lovagkirályunk! Magyar nemzet formálója és nagy szentje. Ha ma ránk tekintsz az égből, akkor biztos, hogy a szíved szakad meg.

Ungvár, Szatmár, Nagyvárad, Temesvár, Szováta, Székelyudvarhely, Csíksomlyó Kassa, Körmöcbánya, Zágráb... csak néhány ismerősen csengő történelmi város, és mind az idegeneké. Nem mérhetők ezen városok ahhoz, hogy pl. Karcag, Túrkeve és Hajdúböszörmény, stb. Az előbbieket mind elvették, s az utóbbiak maradtak nekünk.

Jól tudjuk, hogy bárki is legyen az, de kell egy belső elképzelés, szilárd világlátás ahhoz, hogy legyen bátorsága a cselekvéshez. A belső elv pedig nem volt más templomunk védőszentje számára, mint a krisztusi parancs. Ki milyen feladatot kapott tőle, azt töltse be legjobb tudása, kapott talentuma szerint. Ő a magyar nemzet vezetője lett, s ebben a minőségében vált szentté.

Nemzetét, mint nagyobb családját, gondoskodó atya módjára védte, féltette, óvta és gondozta. Ennyi a nagy titok és nem más. Nem idegen érdekek szolgálatára adta el magát, hanem övéit védelmezte.

A nagyhatalmak pedig - már elnézést, de az állatvilágból vett hasonlattal élve - a kicsikre, a gyengékre, az erőtlenekre vadásznak, azokat próbálják zsákmányul ejteni. Ez folyik ma is, ennek vagyunk tanúi. Idegen, nagyhatalmi - és nemzeti érdekek ütköznek folyton-folyvást.

Ennyi a nemzetiségi politika és nem több. A nemzet az egy család. S amint a felvilágosult állatvédők már-már emberi jogokat akarnak adni pl. egy kutyának, addig az emberi, nemzeti lét, kisebbségi lét a világ urai számára szóra sem érdemes.

És ez nagy veszély. Ha nincs belső vezérlő elv. Ha elfogy a lelkekből a szilárd meggyőződés, pl. a keresztény gondolat alapvetése. Akkor vége mindennek. Hiába hullattak vért ősapáink, hiába oly szent akarat... a semmivé válás réme fenyeget.

Erős karú szent királyunk! Nem tehetünk mást, mint ismételten, templomunk felszentelésének ünnepén, újból felajánljuk egyházközségünket és a magyar népet. Légy égi pártfogónk, oltalmazónk a te maroknyi nemzetednek. Kérünk tartsd erősen azokban a lelket, akikre a jelenben vagyunk bízva. 

Mert harc van a világban, - talán világméretű háború is készülődik. A Sátánnak és a csatlósainak ez az egyetlen terve, hogy káoszt hozzanak a világra. Az Istentől felkínált békét háborúba fullasszák. Krisztus pedig békét hirdetett. És nem is felejtjük el szavát, szent királyunkra is emlékezve, miszerint a békességet szerzők a boldogok, mert ők az Isten igaz fiai.