Elsőáldozás

b_199_223_16777215_00_images_elsoaldozas.jpgJézus az Utolsó Vacsorán adta oda önmagát az őt szeretőknek kenyér és bor színe alatt. Az Oltáriszentség Jézus Krisztus valóságos teste és vére a kenyér és a bor színe alatt, ahol jelen van Ő istenségével és emberségével, valóságos és lényegi módon.

Az elsőáldozáskor a megkeresztelt először részesül az Oltáriszentségben. Kellő lelki felkészültség nélkül nem szabad magunkhoz venni az Úr szent Testét.  Elsőáldozásban ezért csak azok a megkeresztelt gyermekek részesülnek, akik a három éves hitoktatás és a külön elsőáldozási felkészítés során kellő oktatást kaptak a szentgyónással és az oltáriszentséggel, valamint annak vételével kapcsolatban, és buzgó szentmisére járásukkal tanúságot tettek arról, hogy méltók e szentség vételére.

Felnőttek esetében hittanulás (és hitgyakorlás) után, egyéni megbeszélés szerint ugyancsak lehetőség van arra, hogy ha valakinél bármilyen okból elmaradt a gyermekkorban, pótolhassa, és így ezen túl élhessen a szentáldozás lehetőségével, amely mindnyájunk számára sok kegyelmet és áldást közvetít.

Minden gyermek érzékeny a természetfelettire és a közösségben megélt szeretetre, ezért a hitre nevelés kicsi korától kezdve fontos. Ez elsősorban a szülők kötelessége, hiszen a gyermek keresztelésénél erre tettek ígéretet. Ám ebben mi is szeretnénk segíteni a hittanórák alkalmával. 

Azok a szülők, akik megkereszteltették gyermeküket, de hittanra nem járatják, az Isten előtt tett ígéretüket szegik meg. Azt is jó tudni, hogy önmagában a keresztség nem üdvözít. Ahhoz a hit is kell. Ezt pedig csak a hittanórákon tudja maradéktalanul elsajátítani a gyermek. Ehhez járul még a vasárnapi szentmise rendszeres látogatása, amit lehetőség esetén helyettesíthet a szombat esti (előesti) szentmisén való részvétel.

 

Plébániánkon minden esztendőben tavasszal van elsőáldozás.

Amennyiben valakit más plébánián kereszteltek, az illetékes plébániáról 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelet köteles bemutatni. 

Kérjük, hogy az elsőáldozóval együtt a családtagok (akiknél nincs akadálya) is áldozzanak a szentmisén, azért kérjük, hogy a szentgyónások elvégzéséről ne feledkezzenek meg!

Letölthető dokumentum: Jelentkezés elsőáldozásra