Temetés

b_199_237_16777215_00_images_temetes.jpgBármennyire is fájdalmas a szeretteinktől való búcsúzás, tudnunk kell, hogy ez csak ideiglenes. Hisszük, hogy az örök boldogságban újra találkozunk velük. Ám az örökké élő lelket hordozó testnek a végtisztességet keresztényi és emberi kötelességünk méltó módon megadni. Ilyenkor a gyászunk mellett még a sok intézni való is nyomaszt bennünket.

A teendők megbeszélése miatt keressék meg a temetkezési vállalkozást. Ott egyeztetik a temetés időpontját. 

A katolikus temetés alkalmával az egyház imádkozik a gyászolókkal együtt az elhunyt üdvösségéért, beszenteli a halottat és a hit erejével vigasztalja az itt maradottakat.

Fontos tudni, hogy az Egyházi Törvénykönyv 1184-1185. kánonja értelmében hacsak haláluk elôtt a bűnbánat valamilyen jelét nem adták, nem részesíthetôk egyházi temetésben: 1. a köztudottan hitehagyók, eretnekek és szakadárok; 2. akik testük elhamvasztását a keresztény hittel ellenkezô okból választották; 3. más nyilvánvaló bűnösök, akiket nem lehet egyházi temetésben részesíteni anélkül, hogy a hívek körében közbotrány ne támadna. Ha valamilyen kétség támad, a helyi ordináriust kell megkérdezni, és az ô megítélése szerint kell eljárni.

Aki ki van zárva az egyházi temetésből, attól meg kell tagadni minden temetési misét is.

Harangozás csak egyházi temetés esetén lehetséges!

Természetesen az ökumenikus gyülekezetek tagjait - akiknek keresztségét egyházunk elismeri (evangélikusok, reformátusok, baptisták) - minden további nélkül lehet csendítésben, harangversben, egyházi temetésben, beszentelésben, és gyászmisében részesíteni.

Kezd terjedni az a gyakorlat, hogy az elhunyt havait a család saját magánál őrzi, és nem rendez tényleges temetést. Ezt Egyházi Törvény tiltja. Így ezeknél a közreműködésünket meg kell tagadni. 

A temetési ügyintézéshez szükségesek az elhunyt adatai (neve, vallása, foglalkozása, házastársa neve, születési helye és ideje, lakcíme, elhalálozás helye és ideje). A temetési szertartás és a gyászmise idejét illetően lehetőség szerint figyelembe vesszük a hozzátartozók kérését. 

Bővebben a Temetkezési Iroda menüpontban tájékozódhat. Vagy KATT IDE!

A temetési szertartás felépítése a latin rítusban a következô (kétállomásos temetésnél):

I. Állomás: A ravatalozónál

l. Köszöntés és keresztvetés.

2. Bevezetô szavak (együttérzés kifejezése).

3. Kezdôének.

4. Igeliturgia :

a) Olvasmány. Szentlecke és válaszos ének (tetszés szerint).

b) Evangélium.

c) Rövid homília vagy ima a megholtért.

5. Végsô ajánlás és búcsúvétel.

6. Ének, világi gyászbeszéd (tetszés szerint).

7. A gyászmenet indítása.

8. Útközben: ima és ének.

 

II. Állomás: A sírnál

1. A sírhely megáldása (minden temetésnél).

2. Szenteltvízhintés sírra és koporsóra, és tetszés szerint tömjénezés.

3. A koporsó sírba helyezése, hantvetés a koporsóra.

4. Elhantolás – közben hitvallás és egyetemes könyörgések.

5. Befejezô ének.